fbpx
skyggesider

Skyggesider er en vej til at blive endnu mere fri i dit autentiske jeg. 

 

Mørke skyggesider er de sider af os selv, som vi ikke kan lide ved os selv eller andre. I virkeligheden er vores skyggeside en egenskab, vi ikke vil acceptere eller være ved, at vi selv er.  Altså sider af os selv som vi benægter helt ubevidst. Sider som vi på et tidspunkt i vores liv har lært er ’’forkerte’’ og derfor nægter er en del af os, at vi besidder den – vi har ganske enkelt undertrykt den konkrete egenskab. Der findes også lyse skygger, som er de sider vi beundre ved andre mennesker, og som vi ville ønske vi selv havde. (spoiler allert: de sider bor også i dig!) 

 

Når vi bliver bevidste om vores skyggesider og integrerer dem i vores liv, vil vi mærke mere frihed i den vi er samt højne vores selvværd. ⁣

Skyggesiderne opstår i vores opvækst, når vi fortolker hvilke egenskaber der er ’’gode’’ eller ’’dårlige’’, og kan forstærkes i det voksne liv. Vi har som børn fået en forståelse af, hvilke sider vores forældre eller andre voksende omkring os ikke kunne lide, og dermed har vi undertrykt den side i os selv. 

Hvis barnet har fået at vide: ’’du må ikke græde’’ eller ’’du må ikke være sur’’, kan vreden eller den sårbare side udvikle sig til skyggesider. Altså en egenskab, som barnet vil undgå at vise og dermed undertrykke fordi det er fortolket som værende en skidt ting. Barnet vil dermed undertrykke de følelser for at blive elsket og accepteret.

Vores skyggesider vil følge os ind i voksenlivet, og ofte spændene ben for os, da der er sider af os selv vi undertrykker. Når vi undertrykker en specifik side af os selv, så forsvinder den ikke. Den bliver begravet i vores ubevidste sind, men vores psyke vil altid forsøge at skabe balance og helhed.
Derfor vil den undertrykte side vise sig i vores liv på forskellige måder, så som ubevidste mønstre eller via de mennesker vi tiltrækker i vores liv. Den undertrykte side vil vise sit ansigt når vi er mest pressede og ikke kan kontrollere vores persona.

De uønskede genskaber – potentielle mørke skyggesider:

 • grådig
 • dum
 • belastende
 • egoistisk
 • fiasko
 • krævende
 • dominerende
 • vred
 • nærig

Der findes mange forskellige mørke skyggesider men der findes faktisk også lyse skyggesider, som er de sider du ser op til eller beundre hos andre. De lyse skyggesider er egenskaber du ville ønske, at du selv havde. I virkeligheden er det egenskaber du allerede har i dig men du har af den ene eller anden grund undertrykt den side af dig selv. Det er vores potentiale vi endnu ikke udlever.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med vores skyggesider?

 

Du tænker måske: Hvorfor hulen skulle vi ikke forsøge at gemme de ’’negative’’ mørke skyggesider såsom nærighed, egoisme, grådighed?

De sider af os selv vi forsøger at gemme og undertrykke, vil stadig influere os, selv når vi ikke er bevidste om, at de er der. Vores ubevidste sind influerer os både når vi er bevidste eller ubevidste.

Med andre ord, det du ikke tager ejerskab over, ejer dig. Det vil sige, at det vi ikke vælger at arbejde med, vil vi i stedet modarbejde.

Som nævnt, vil vores psyke altid forsøge at skabe helhed, så hvad end vi forsøger at gemme væk i det ubevidste sind, vil manifestere sig udenfor os selv i stedet i form af projektioner eller komme frem når vi er mest pressede og mindst i kontrol. Projektioner er når vi projicerer vores skyggesider over på andre mennesker.

Det vil sige, når vi bliver frustreret, sure eller harm over et andet menneske, som er: ’’for meget’’, ’’for usikre’’, ’’grådige’’, ’’negative’’, ’’for egoistiske’’ ja, listen er lang, så handler det altså om noget inde i os selv og ikke om det andet menneske.

Når vi kigger ind ad, og opdager vores mørke skyggesider, kan vi gøre det ubevidste bevidst og tage ejerskab over vores mørke skygger. Vi kan begynde at integrere de sider af os selv, som vi har gemt væk og begynde at føle os mere hele, autentiske og ikke mindst tage styring over de sider i stedet for, at de styrer os.

Det betyder ikke, at vi skal blive grådige, negative, egoistiske (indsæt selv din skyggeside) og alt det negative vi ellers har modstand på. Derimod betyder det, at vi kan kigge på vores skyggeside og finde det postive i skyggesiden og begynde at integrere den del i vores liv. Feks. hvis du har en skyggeside på egoisme, kan den postive side være, at du begynder at blive en smule mere egoistisk selv, i form af at vælge dig selv og dine egne behov til. Du behøver altså ikke at blive decideret egoistisk men blot begynde at integrere den positive del af at være egoistisk. Når vi integrere vores skyggesider, både de lyse og mærke, vil vi mærke mere helhed, frihed og accept ved at være et helt menneske, der kan elske og acceptere sig selv på mest autentisk vis. 

 

En mørk skyggeside er altså en egenskab, man ikke vil være, og derfor reagerer stærkt følelsesmæssigt på, når andre udviser egenskaben.

Vi kan finde en af vores skyggesider, ved at kigge på det, vi…

 • har modstand mod at være (vred, krævende, egoistisk, negativ)
 • tager afstand fra at være (egoistiskt, doven, negativ, ”for meget”)
 • bliver forarget over, når andre udviser i deres adfærd (ligeglad, kedelig, dominerende, kontrollerende)
 • bliver irriteret over ved andres opførsel


Det vil sige, at vores mørke skyggesider er en egenskab vi reagerer stærkt på følelsesmæssigt ved at blive vred, frustreret, sur, forarget eller ligende..

De lyse skyggesider, er ting vi ville ønske, vi også kunne være. Det er egenskaber, vi ser i andre mennesker, som vi synes er smukke, fantastiske og inspirerende.

Vi kan finde frem til vores lyse skyggesider ved at kigge på hvem der har nogen egenskaber der inspirerer os eller som vi selv ville ønske vi havde.
Brug feks. sætningen: ’’Jeg ville ønske, at jeg var X ’’

Vil du vide mere om skyggesider, kan du lytte med til min podcast episode om skyggesider her: